VELMI BRZY PŘIJDE MUŽ, KTERÝ BUDE PROHLAŠOVAT, ŽE JSEM TO JÁ

 

339.   Poselství Ježíše ze dne 8. února 2012 v 20:45.

 

VELMI BRZY PŘIJDE MUŽ, KTERÝ BUDE PROHLAŠOVAT, ŽE JSEM TO JÁ

 

Má drahá, milovaná dcero,

už nebude trvat dlouho, než všechna předpověděná proroctví budou odhalena před

nevěřícím světem.

Dokonce i ty nečisté duše, které se vyhýbají Mně, svému Božskému Spasiteli a mému

Věčnému Otci, si nebudou moci toho nevšimnout. Budou se divit, proč se to děje a poprvé si

konečně uvědomí, že nemají kontrolu nad svým osudem. Přes všechna svá pošetilá přesvědčení a své zdánlivé právo na soukromý zisk, si brzy uvědomí pravdu.

Má dcero, pokračujte v modlitbách za tyto duše, i když se ode Mne odloučily, aby nepodlehly

přitažlivosti Antikrista a falešného proroka.Velmi brzy přijde muž, který bude prohlašovat, že jsem to Já. Ale samozřejmě tak to být nemůže, neboť Já nepřijdu dříve, než k samému konci.

Přesto bude mít všechny vlastnosti, jimiž oklame nebohé duše, které uvěří, že jsem to Já.

Bude dělat zázraky, vykoná velké skutky pro mír, bude provádět humanitární činnost a

skutky veřejné služby. Bude uctíván jako idol a jeho moc bude pocházet od Satana, krále temnot.

Bude natolik přesvědčivý, že když ukáže svá znamení ve spojitosti s velkými svatými, tak

mnoho mých posvěcených služebníků mu v pokoře padne k nohám.

Mé slovo, dané tobě, pravému proroku konce časů, bude zavrženo a odbyto jako

kacířství.Dávám ti nyní, má dcero, mnoho varování, aby pokud možno všem mým dětem mohla být

dána pravda dříve, než se tak stane. Nikdy se nenechej podvést těmi, kteří se jako svatí vynášejí v tvých očích. Nikdy nepovažuj humanitární činy za takové, jako by vždy přicházely ode Mne.

Zlý je lhář. Je vychytralý a občas bude prezentovat láskyplný a dobročinný zevnějšek.

Dávejte pozor na ty organizace, v jejichž čele budou bohatí jedinci, kteří se budou

vychloubat svým úsilím pro záchranu lidstva.  Mnoho z nich v tajnosti pracuje na kritice a

odsouzení mého Slova.Tento typ klamu bude užívat Antikrist, aby získal dobře smýšlející, ale důvěřivé a naivní následovníky. Jestli se necháte svést, tak budete v pasti. Pak vás lstí přinutí přijmout značku

šelmy, které se musíte vyhnout za každou cenu, jinak budete pro Mě navždy ztraceni.

Buďte stále ve střehu. Váš úkol je jednoduchý. Nezapomeňte, že je jenom jeden Bůh, tři božské osoby v Nejsvětější Trojici – Bůh Otec, Syn a Duch Svatý.

Cokoliv jiného, co vám bude předloženo, neexistuje.

Váš milovaný Spasitel                                                                                                    

Ježíš Kristus

 

http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/

http://www.varovani.org/