POSELSTVÍ JEŽÍŠE

 

 

135.   Poselství Ježíše ze dne 8. července 2011 v 15:30.

 

VĚČNÝ OTEC ZABRÁNÍ NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU, ABY PRONÁSLEDOVAL JEHO DĚTI

 

Má drahá, milovaná dcero,

uvědomuji si, že tato práce si na tobě vybrala svou daň a že budeš potřebovat si odpočinout ještě další týden, ale poslyš, co ti musím říct.

Řekni mým dětem, aby se teď probudily a pohlédly na zmatek ve světě, v němž bují finanční krize. Řekni jim, že zatímco za jejich pád do dluhů je částečně odpovědná lidská chtivost, bankovní krize byla ale záměrně plánována Novým světovým řádem. Mnozí, kdo čtou toto poselství, se budou usmívat a pochybovat o této skutečnosti, ale měli

by také vědět, že jestliže se nevzchopí a nebudou hájit svá práva, pak budou přinuceni přijmout značku šelmy, aby se dostali ke svým penězům.

 

Nová světová měna bude představena nevěřícímu světu.

Tato měna Nového světového řádu, jež bude předložena nevěřící veřejnosti, je zamýšlena tak, aby vás ovládala. Potom, co se to stane, pokusí se vám odepřít potravu. Jestliže si teď mé děti neuvědomí tuto skutečnost, budou bezbranní, až budou pod vládou Nového světového řádu, vedenou zednářskými silami. Připravte se teď, mé děti. I když Velké Varování obrátí milióny, včetně těch, kteří patří k Novému světovému řádu, nebude to stačit k zastavení těchto ďábelských otroků Satana a Antikrista. Až ovládnou vaše peníze, pak shledáte, že bude pro vás těžké uhájit vaše

práva na vlastnictví, potravu a zdraví, tyto tři věci, na které budou dozírat, jestliže nezačnete už teď hlasitě manifestovat svůj odpor. Zastavte vaše vůdce v jejich postupu. Nenechejte se jimi zastrašovat. Jestliže dostatečný počet z vás budou bdělí k těmto obludným plánům, pak budete moci varovat ostatní.

 

 Plánujte vaše potravinové zdroje už teď.

Plánujte vaše potravinové zdroje už teď. Kupte setbu a pěstujte ji, to vás udrží naživu. Kupujte stříbrné mince nebo zlato, abyste si mohli opatřit, co budete nezbytně potřebovat. Ale co je nejdůležitější ze všeho, nalezněte místa, kde se jako skupina můžete setkat, abyste

nechali sloužit svatou oběť mše. Neboť v tom čase vaše kostely budou vypáleny do základů.

 

 

 Satanovi nohsledi se rozmnoží tisícinásobně, jako mravenci.

Nikdy nepřijměte značku, čip šelmy. Modlete se, modlete se, aby se vašemu domovu dostalo zvláštního požehnání, aby vás uchránilo od armády, jež se pokusí vás vystěhovat. Satanovi

pomahači jsou jako mravenci. Jejich počet se za hodinu zvětší tisíckrát.

Vy, mé děti, se musíte teď modlit a potlačit tuto sérii ukrutností, jež je plánována Novým světovým řádem, jenž už slintá nad výhledem, že ovládne svět. Naplánujte si mít ve vašich domovech posvěcené svíce. Udělejte si jich zásobu, neboť vás budou udržovat ve světle ochrany. Jestliže nechcete, abyste se staly otroky té ohyzdné doktríny, musíte plánovat už teď.

Nakupte plynové vařiče, přikrývky, potraviny jak sušené, tak v konzervách, tablety na čištění vody, svíčky, spolu s votivními obrázky, abyste přežily vy a vaše rodiny dobu Velkého trestu, jež bude následovat Velké Varování.

Modlitby už zmírnily dopad Velkého trestu, ale vy, mé děti, musíte být stále bdělé. Když budete pečlivé ve svých přípravách, budete schopny přežít velké bombardování, jež bude zorganizováno a které bude horší, než to, co se stalo Židům během vlády Satanova stoupence Hitlera.

Posuzujte toto varování s klidnou myslí. Neboť když se připravíte předem, ušetříte sami sebe pobouření, se kterým Nový světový řád počítá a plánuje je. Ti, kteří se zapletli s Novým světovým řádem, slyšte Mě teď: Proste o odpuštění. Dbejte na Velké Varování kvůli tomu, co vám nabízí – příležitost ukázat záda Satanovi a plamenům pekla.

 

Rada služebníkům církve.

 Mé posvěcené služebníky musím informovat o tomto: Nespouštějte ze Mě své oči a modlete se k Duchu Svatému, aby vás udržel ve střehu, abyste poznali falešného proroka, jakmile se ukáže ve vašem středu. Potom se budete potřebovat shromáždit do skupin, abyste zabezpečili, že mé děti budou moci dostávat nejsvětější eucharistii i během perzekuce.

Ruka mého Otce je teď připravena, aby s velkou silou dopadla na ty zkažené, zpupné vůdce bank a západních i východních mocností, jež v skrytu plánují svůj záměr, jak vás všechny ovládnout. Můj Věčný Otec zničí všechno, co stojí za nimi, aby jim zabránil v posledním pronásledování, jež plánují proti jeho dětem. Už to nebude tolerovat. Nezapomeňte, děti, Bůh, Věčný Otec chce ochránit vás všechny. Jeho trpělivost nakonec

došla. Do poslední minuty bude přijímat ty, kteří se na Něj obrátí s prosbou o odpuštění. Avšak nyní musí zastavit ty zlovolné režimy, jež přivádějí hrůzu na zbytek jeho stvoření. Dělá to z lásky ke svým dětem. Ti, kteří říkají, že Bůh Otec nemůže být rozzloben, protože všechny miluje, vězte toto: Ano, je rozzloben a jeho hněv je spravedlivý kvůli zlovolné nespravedlnosti, jež dopadá na jeho drahou rodinu. Ještě jednou sjednotí své děti, aby konečně žily v míru po celou věčnost. Nezapomeňte, děti, se dívat na znamení kolem sebe, na množství válek, nedostatek peněz, nedostatek potravin, nedostatek zdravotní péče a připusťte, že je to dílo Zlého. Není to dílo Boha, Věčného Otce. On už déle nedovolí takové chování. Buďte vděční, že právě začíná jednat, protože nechce, aby jeho stvoření bylo zničeno. Nedovolí, aby se to stalo.

 

Váš milovaný Ježíš

Spasitel lidstva

Vykupitel světa

 

ZDROJ:

http://www.varovani.org/

http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/